Нулево отделяне на озонови емисии

Oce Direct Press е принтираща технология, която не използва електрически заряд при създаването на изображение от тонер, в резултат на което не се отделят озонови емисии. Механичният процес на производство характерен за нея, води до високо качество на печата, както и на работната среда. Нула процента озон, отделен при тази технология, означава по-чиста въздушна среда, която споделяме в един офис.

Работейки в технологично пространство, заобиколени от машини, не мислим за въздействието, което те оказват върху организма ни, изхвърляйки редица невидими отпадни продукти. Мултифнкционалната система Canon varioPrint отговаря на изискванията за висока продуктивност и ефективност – финансова и енергийна и приема екологичните норми като критерий за висок стандарт на работа. Canon varioPrint предлага впечатляващо качество на изображението и защитава околната среда от вредни влияния. Системата е изцяло природосъобразна – от начало до край.

Вреден ли е озонът?

По този въпрос науката не е еднозначна, но двата отговора зависят от различни условия, включително от количеството и от пространството. Високо разположен в атмосферата, озоновият слой има функция да ни защитава от вредните ултравиолетови лъчи. В приземния слой на въздуха обаче той има неблагоприятно влияние върху здравето ни. Токсичното въздействие при превишени норми на озона носи потенциален риск почти за всеки трети човек: може да провокира редица дихателни проблеми, съпроводени с ускорено дишане и с отслабена имунна система. Ето защо е важно работната ни среда да бъде изчистена от вредното му въздействие, особено в помещения с недостатъчна въздушна циркулация.

Oce Direct Press e технология, гарантираща добро управление на качеството на въздуха с отделяне на нула процента озонови емисии.

Енергийна ефективност

Canon varioPrint e система за дигитален печат, копиране и сканиране, изключително адаптивна към бизнес потребностите на всяка компания и към ресурсите, с които тя разполага. В XXI век постигането на устойчива околна среда е приоритет в програмите за управление на повечето компании, които развиват политика на отговорно отношение към природата. Енергийно ефективна, Canon varioPrint намалява разходите за ел. енергия и освобождава допълнителни ресурси на бизнеса. Тя е създадена така, че да позволи печат с минимална консумация на електричество.

Благодарение на Copy Press Print Process тонерът се прехвърля и изпича в една стъпка, при температура до 106°C. Това е най-ниската температура между всички производители и марки пазара и е постигната от Canon varioPrint.

Топлината от вече „изпечения“ лист се прехвърля на листа, който тепърва ще се отпечатва. Чрез технологията Heat Exchanger, новият лист вече е нагрят, а това намалява необходимата електроенергия с 30-40%. Модулът за прехвърляне на топлината допълнително „изправя“ нагретия вече лист, а когато листът е „плосък“, намалява риска от засядане на хартия. По-малко хартия, заседнала в принтера, означава по-малко листи за препечатване и по-ниска консумация на енергия . При Oce Direct Press печатът започва дори преди пълното загряване на системата , което намалява времето за първи отпечатък.

Oписаната накратко технология на Canon varioPrint , обезпечава една бъдещата инвестиция, както за опазване на околната среда, така и за намаляване на разходите за ел. енергия.

Екологична и финансова ефективност

Всички компоненти на Canon varioPrint подлежат на рециклиране. Отделението за тонера не съдържа разтворители, което изключва необходимостта от специални въздушни филтри. Canon varioPrint използва на 100% тонера в цилиндъра. При повечето принтери, които се предлагат на пазара, в процеса на отпечатване се отделя остатъчно количество тонер, който не се е „прехвърлил“ върху листа. При Canon varioPrint няма остатъчен тонер.

Системата има надежден и сигурен дълъг експлоатационен живот, без предварително заложен лимит. Избирайки един принтер вместо няколко други, компанията ви има грижа за опазване на земните ресурси и за оптимизиране на собствените финансови средства.

Canon varioPrint позволява печат върху много и различни медии, включително върху рециклирана хартия, без това да променя качеството на продукта.

Създаден с леснодостъпни за оператора анимирани икони, тъчскрийн интерфейсът на Canon varioPrint прави лесно изучаването на работните му функции, като намалява времето и парите, инвестирани в обучения.

Централизиран печат

С централизирания печат от Canon varioPrint няма нужда от няколко принтиращи машини на различни места в офиса. Системата се управлява от разстояние, като се дава парола за достъп и определени нива на различните ползватели. Разходите за печат на всеки един ползвател могат да бъдат проследени и оптимизирани. Централизираният печат осигурява по-ниска себестойност на отпечатаните продукти и оптимизира максимално работнитe процеси и складовите наличности от консумативи, необходими за една единствена система и марка. Системата на централизиран печат оптимизира поддръжката и сервизирането обслужване на мултифункционалните системи. Сервизното обслужване е лесно за изпълнение от IT мениджъра или супервайзора във всяка компания. Компактният дизайн на Canon varioPrint осигурява лесен достъп на оператора до всеки компонент. Ние предлагаме и договор за сервизна поддръжка с фиксирано време за реакция на място при клиента.

Canon varioPrint предоставя постоянно и отлично качество на печат, отговарящо на изискванията на всяка работна позиция в офиса. Тя е лесна за управление и изключително надеждна.

С Canon varioPrint можете да печатате черно-бели и цветни файлове при изключително високо качество. Системата е оптимизирана така, че качествено да превръща цветния оригинал в черно-бяло копие. Константно качествени копия се отпечатват дори и след стотици хиляди принтирани страници - без резки, линии или кантове.

Вече можете да създавате изображения, които впечатляват.